Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

 

Sandhed i nuet

At leve ud fra vores egen dybde og med åbenhed i hjertet, giver os mulighed for at møde os selv og hinanden i fuldt nærvær ud fra et mere ressourcefyldt og sandt sted.

 

 

Indre frigørelse og Mindfulness, trin 1

"Healing af dit indre barn"

Dit indre magiske barn viser dig vejen til frihed og glæde, når du begynder at mærke dine ægte følelser.


Dette kursus er for dig, som søger en dybere forståelse af dig selv. En dybere forståelse af hvordan erfaringer og hændelser fra din fortid ofte afspejler sig i din opfattelse af dig selv og i dine nuværende relationer. På en blid og kærlig måde genetableres kontakten til dit indre barn, dit naturlige jeg og de essenstilstande og kvaliteter, som naturligt findes her. Ved at blive bevidst om både hvad der forhindrer og hvad der frisætter din naturlighed og livskraft, bliver det igen muligt at være åben for dig selv og andre på et mere ressourcefyldt, sandt og nærende plan.

Når vi får øje på, hvordan vi har overset det indre barn og begynder at tage kærlig hånd om det, begynder healingen og dermed en dybere forståelse og accept af os selv. Vi begynder at relatere til os selv på en ny måde, og udtrykker vores følelser og ønsker mere frit. Men først må vi tillade os selv at mærke det, vi har undertrykt.

Der er mange døre ind til de ægte følelser og behov, og processen kan tage tid. Ligesom i eventyrenes verden kræver det mod, nysgerrighed og vedholdenhed at åbne skjulte og hemmelige rum.

Vi kan ikke udvikle os mere end vores selvfølelse tillader det. Derfor er det så vigtigt at bearbejde og forløse de overbevisninger, som stadig giver os følelsen af ikke at være gode nok, så vi får større overskud og livskvalitet.

På kurset lærer du en række blide og virkningsfulde redskaber til med fuldt nærvær at kontakte og heale dit indre barn og bryde de mønstre, der ikke længere gavner dig.

Kurserne, Indre frigørelse, trin 1-3 er skabt af Kasha ud fra hendes mangeårige erfaringer med selvudvikling, psykoterapi, meditation og Essensarbejde. Inspireret af A.H. Almaas, forfatter til "Essens - vejen til indre virkeliggørelse", den amerikanske familieterapeut, John Bradshaw, forfatter til "Rejsen hjem" og Hal Stone "Voice dialogue" m.fl.

 

Efter "Indre frigørelse og MIndfulness, trin 1" kan du fortsætte processen på trin 2 og trin 3:

Indre frigørelse og Mindfulness, trin 2: "Healing af din indre kritiker"

Kender du til at føle lavt selvværd og være handlingslammet? Tvivler du på, om du gør tingene godt nok? Kritiserer du dig selv og dit udseende? Så er din indre kritiker på spil, måske endda uden at du er klar over det. Den indre kritiker er den stemme, som kritiserer os og taler nedsættende til os. Den har altid noget at udsætte på os og bliver aldrig tilfreds. Den indre kritiker opstod i barndommen, som et forsvar mod kritik udefra eller som et forsøg på at få os til at være elskelige og perfekte i andres øjne, så vi ikke blev afvist eller forladt…

Indre frigørelse og Mindfulness, trin 3: "Selvrespekt og værdighed"

Der er en stor frihed i at elske os selv og acceptere krop og følelser, præcis som de er. At lade det indre barn komme til udtryk og få næring. Men så længe vi tror på gamle negative overbevisninger om os selv, får skyld og skam det indre barn til at krympe sig. Skam viser sig som en følelse af ikke at være god nok, interessant nok eller en konstant stresset følelse af at skulle være anderledes, end vi er….

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design