Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Opbygningen af  Massage Terapeut Uddannelsen
(På 1000 timer og RAB godkendt)

På denne side kan du dels se en enkel skematisk opdeling i healingsmassage uddannelsens 4 trin og efter tabellen kan du læse yderligere om de enkelte moduler.

Det er værd at lægge mærke til at de fleste kurser starter med en ”halv dag” altså en aften. Derfor vil du normalt ikke behøve at tage fri fra arbejde disse dage, og på den måde bliver det måske lettere for dig at på passet uddannelsens timer ind i din kalender!

Du starter Healingsmassage uddannelsen med trin 1 kurserne og afslutter med diplom efter trin 4.

Afhængig af hvilken dato du begynder kan det være at du må tage trin 2 kurserne i en anden rækkefølge, som det passer ind i din kalender. Dog skal du have taget enten Chakra afbalancering eller Polaritetsmassage inden du begynder på overbygningen trin 3 og de manglende kurser skal så være fuldførte senest ved start af trin 4, Specialerne. Er du i tvivl, så ring eller send os en e-mail

Trin 1.

Healingsmassage
Grundkursus

4½ dag*

Forudbetaling: kr. 1.250
Restbetaling:   kr. 2.200

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Indre frigørelse 1 -
"Healing af dit indre barn"

2½ dag*

Forudbetaling: kr. 975
Restbetaling:   kr. 1.000

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Kurserne på Trin 1 kan tages i den rækkefølge der passer dig bedst.

Vi har valgt at gøre Indre frigørelse trin 1 - 3 obligatorisk, fordi det er så vigtigt at forstå og frigøre os fra vores begrænsende reaktions- og tankemønstre. I forhold til at arbejde med andre mennesker er denne viden så absolut nødvendigt, da krop og sind hænger uadskilleligt sammen, og det er denne viden og erfaring som gør at vi kan heale os selv og andre.

Trin 2.

Chakra-afbalancering

4½ dag*

Forudbetaling: kr. 1.250
Restbetaling:   kr. 2.575

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Polaritetsmassage

4½ dag*

Forudbetaling: kr. 1.250
Restbetaling:   kr. 2.575

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Indre frigørelse 2 -
"Healing af den indre kritiker"

2½ dag*

Forudbetaling: kr. 975
Restbetaling:   kr. 1.000

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Indre frigørelse 3 -
"Selvrespekt og værdighed"

3 dage*

Forudbetaling: kr. 950
Restbetaling:   kr. 1.300

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Indre frigørelse 2 eller 3 kan tages i den rækkefølge der passer dig bedst, og et af disse kurser kan erstattes med Karma-Massage kurset fra trin 5

Trin 3.
Overbygning
- Basis

1. års overbygning – Basis

6 moduler på 4½ til 5½ dage*
over 15 måneder.
Forudbetaling: kr. 3.325
Restbetaling: 15 månedlige rater
 á kr. 1.450

Klik her for datoer og evt. tilmelding

Trin 4.
Overbygning
- Specialer

2. års overbygning – Specialer

4 moduler på 5 til 5½ dage*
over 10 måneder
Forudbetaling: kr. 3.300,
Restbetaling: 10 månedlige rater á kr. 1.400

Kurserne nedenfor på trin 5. er nyttige kurser som du kan tage under eller efter uddannelsen. De er ikke nødvendige for at få diplomet, men er absolut relevante for dig som færdiguddannet Massage Terapeut

Trin 5. Selvstændige tilvalgskurser

Karma-Massage
Selvmassage og fordybelse

(3½ dag internat)

Samlet pris: kr. 4.800

Joint-Release, trin 1  
Ledforløsende massage

4 dage*

Forudbetaling: kr. 950
Restbetaling:   kr. 2.450

* Tider: Hele dage normalt fra 10.00 - 18.00, sidste kursusdag sluttes kl. 17.00. 
Halve dage fra 17.30 -  21.00.

Ret til ændringer forbeholdes

Som supplement til skemaet ovenfor kan du nedenfor i kort og overskuelig form læse hvordan uddannelsen er sat sammen og hvilke ting du skal gennemføre for at få dit diplom som Essential Touch® Massage Terapeut.

 • Trin 1. Healingsmassage grundkursus og Indre frigørelse 1
 • Trin 2. Chakra-afbalancering, Polaritetsmassage og Indre frigørelse 2-3
 • Trin 3. Overbygning, modul 1 - 6
 • Trin 4. Overbygning, modul 7 - 10
 • Egenterapi
 • Øvepraksis

  Når du har gennemført disse punkter får du dit diplom som Essential Touch® Massage Terapeut.
  Har du lyst til det, kan du supplere din uddannelse med tilvalgskurserne fra Trin 5, enten undervejs i forløbet eller efter du har afsluttet udddannelsen.

 • Trin 5. Tilvalgskurser, samt efter- og videreuddannelseskurser.

For at kunne starte på den 2-årige Massage Terapeut uddannelse, skal du som minimum have deltaget på healingsmassage grundkurset (trin 1), og vi anbefaler varmt at du også deltager på Indre frigørelse 1, inden du påbegynder selve overbygningen (trin 3)

 

Trin 1.

Grundkursus i Healingsmassage
Kurset er åbent for alle, der ønsker at lære at massere og kan tages både som et selvstændigt kursus eller som første trin på Massage Terapeut Uddannelsen. Du lærer de grundlæggende massageteknikker og regler, så du efter kurset trygt kan give en behagelig og afspændende massage til venner og familie. Du får også redskaber og inspiration til, hvordan du kan arbejde med din egen udviklingsproces i forhold til massagen.

Grundkurset kvalificerer dig til at starte direkte på Massage Terapeut Uddannelsens overbygning, men vi anbefaler, at du tager mindst to af trin 2 kurserne, inden du påbegynder uddannelsen.

Indre frigørelse 1
Du vil gennem oplæg, øvelser og guidede rejser få indblik i dine egne roller og mønstre, samt redskaber til hvordan du kan frigøre dig og genetablere kontakten med dit autentiske og mere ressourcefyldte jeg.

Læs mere om Grundkurset … Læs mere om Indre frigørelse 1

 

Trin 2.

Du vælger selv rækkefølgen på trin 2 kurserne og de kan tages før eller sideløbende med overbygningen på Massage Terapeut Uddannelsen. Indre frigørelse 2 eller 3 kan erstattes med et af tilvalgskurserne på trin 5.

Chakra-afbalancering & Polaritetsmassage
På disse trin 2 kurser udbygges massagen med mere avancerede massage- og berøringsteknikker. Vi inddrager specifikke healings- og energibalancerende metoder, hvor du lærer at kontakte og afbalancere chakraer og energipunkter og du lærer at arbejde mere bevidst med healing og sansning af energi.
Læs mere om Chakra-afbalancering eller Polaritetsmassage

Indre frigørelse 2 – 3
Om vi føler velvære eller spændinger i krop og sind hænger ofte sammen med vores følelsesmæssige tilstand og de psykiske forsvars- og reaktionsmønstre vi har med os fra vores historie og opvækst. 
Læs mere om trin 2 eller trin 3

 

Trin 3 & 4.

Overbygningen
Overbygningen er grundstenen i Massage Terapeut Uddannelsen og består af i alt 10 sammenhængende moduler fordelt over 2 år, hvor der hver gang sættes fokus på bestemte kropsområder og udviklingstemaer. Du tilmelder dig et trin ad gangen og følges på den måde med den samme gruppe mennesker, og det giver en enestående mulighed for at gå i dybden med din egen proces, samtidig med at du udvikler din egen kompetence til at arbejde som massageterapeut i egen praksis eller på institutioner, firmaer og lignende.

Uddannelsen er helhedsorienteret og der er derfor fokus på det hele menneske, altså både de fysiske, de psykiske og de spirituelle sider af mennesket. Den er således både teoretisk og praktisk og uddannelses- og udviklingsorienteret, og der undervises i de grundlæggende principper indenfor samtaleterapi og Coaching, så du lærer at støtte dig selv og dine kommende klienter til større balance og livskvalitet.

Du kan også med stort udbytte tage Massage Terapeut Uddannelsen helt for din egen skyld og med stor fordel bruge det du lærer og den proces du gennemgår, både på jobbet og i dine nære relationer.

Egenterapi
Du skal have modtaget mindst 5 massage- eller terapisessioner på hvert af overbygningens trin.

Øvepraksis
Massageudvekslinger, deltagelse som assistent på et kursus, øvegrupper og hjemmeopgaver er også en obligatorisk del af Massage Terapeut Uddannelsen.

Du kan læse mere her om Massage Terapeut Uddannelsen ...

 

Trin 5.

Selvstændige tilvalgskurser, samt efter- og videreuddannelses kurser
Disse kurser er ikke obligatoriske, men bidrager hver især med specifikke redskaber til såvel massagen, som til den terapeutiske samtale. Hvert af trin 5 kurserne kan også ses som et værdifuldt supplement til uddannelsen og som efter - og videreuddannelses kurser.

• Karmamassage
• Essensforvandling
• Joint-Release
• Essens og Indre frigørelse
• Drømme, symboler, intuition og healing
• Dyb Bindevævsmassage
• Triggermassage
• Lymfedrænage
• Coaching

 

Klik her for at gå til start af siden - Klik her for at komme til start af beskrivelsen

 


Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design