Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Åbne Essens- og Meditationsaftener på Oasen

 

Se datoer her, hvor du også direkte kan tilmelde dig

Disse aftener er især for dig som har lyst til at få inspiration og mulighed for at fordybe dig ind i essensens mange kvaliteter og værens-tilstande. For dig som længes efter at kunne forblive i et åbent nærvær midt i hverdagens gøremål og udfordringer.

At hvile i sig selv er enkelt og kræver ingen "gøren" - det er kernen i al meditation

Temaerne på disse åbne Meditations- og Essensaftener vil være forskellige fra gang til gang og alligevel er der en fællesnævner som går igennem alle aftener. Nemlig at få genetableret kontakten til vores væren, til vores essens og sande natur. Til en indre følelse af værdi, kærlighed og betydningsfuldhed.

Ved at forstå essensens mange kvaliteter og få indsigt i, hvordan vi har tabt den fulde kontakt til disse og i stedet har opbygget vores personlighed omkring tabet og adskillelsen fra essensen, kan vores sande natur og alle dens kvaliteter igen få mulighed for at frigøres og integreres.

Vi vil derfor hver af disse aftener åbne ind til hjertets forskellige kvaliteter af væren, via meditation, oplæg og inquiry (selvundersøgelse) så vi efterhånden kan hvile mere og mere i os selv og således leve ud fra vores egen dybde og integritet.

Vi har mange forestillinger og ideer om os selv, som forhindrer os i at opleve og erkende vores essens, vores naturlige jeg. Men jo mere vi kan tillade essensen at tage over, jo mere frisætter vi os fra fortidens begrænsninger og indflydelse. At integrere arbejdet med essens gør arbejdet med selvudvikling dybere og mere meningsfuldt.

Mange af os mister igen og igen kontakten med os selv og fortaber os i gamle roller og mønstre, som sjældent giver os det, vi inderst inde længes efter. Derfor vil vi hver aften have fokus på bestemte kvaliteter, såsom styrke, kærlighed, indre ro eller medfølelse og samtidig bevidstgøre de mekanismer, som bringer os væk fra os selv og de kvaliteter, der er i fokus den pågældende aften.

Som vi arbejder med os selv, blødes vores personlighed gradvis op og mere afspænding og tillid kommer tilstede, så vi kan gå dybere ind i os selv og opleve at der er noget sandere og større bagved vores sædvanlige selvbillede. Noget vi altid har længes efter, bevidst som ubevidst. Noget vi aldrig kan finde udenfor os selv, men kun ved at vende opmærksomheden indad, får vi adgang til den uendelige skønhed, kraftfuldhed og kærlige intelligens, der findes i os alle, lige her og nu.

 

Datoer for de næste Meditations- og Essensaftener:

Ring eller e-mail for datoer for de næste after.
Tidspunkterne er 17.30 til 21.30 og hver aften koster kr. 350. Af praktiske hensyn er det godt at tilmelde sig i god tid. Du kan også tilmelde dig pr mail eller pr telefon 3324 0068.

Deltagelse på aftenerne forudsætter tidligere kursusforløb på Oasen, eller at du på anden vis har været i gang med din egen proces over en årrække. Alle er velkommen og vil kunne få stort udbytte af aftenerne.

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design