Essentiel Psykoterapeut og Coach (EPC) - efteruddannelse over 2 år

At uddanne sig til Essentiel Psykoterapeut og Coach

Forløbet er på 20 dage pr år fordelt på 4 moduler á 5 dage med ca. 2½ måned imellem.
Nyt hold starter 25. november 2011.

Revideret uddannelsesbeskrivelse, pris og datoer vil være klar til marts, men du er meget velkommen til allerede nu at kontakte os angående efteruddannelsen.

Denne uddannelse giver dig en grundig terapeutisk baggrund, som kvalificerer dig til at arbejde professionelt med andre mennesker som Essentiel Psykoterapeut og Coach. Essentiel betyder i denne sammenhæng noget væsentligt og afgørende der vedrører vores sande natur.

Essensen er det virkelige i os, det oprindelige som ikke er betinget eller frembragt af noget ydre. Essensen er altid nærværende i os, men sindet er ofte så fyldt op af tanker og ideer, at essensen ikke opdages. At integrere arbejdet med essens, det som er det sande, det der beskriver det virkelige, det ægte i os, gør arbejdet med selvudvikling dybere og mere meningsfuldt.

Diamantmetoden, "Diamond Approach", som er udviklet af A.H. Almaas og Faisal Muqaddam, USA, integrerer arbejdet med den moderne dybdepsykologi og spiritualitet. Den bygger på en forståelse af, hvordan vi mister essensen under den tidlige opvækst og udviklingsproces, og hvordan vi kan bevidstgøre og genvinde alle aspekter af essensen, af vores væren. Diamantmetoden udforsker den essentielle væren, som den dybeste sandhed om hvem vi er. Her betragtes den spirituelle rejse som en proces, hvori personligheden gradvist slipper grebet om vores væren og samtidig tillader essensen at træde frem.


Det centrale i uddannelsen er at deltagerne gennemgår en dyb personlig og spirituel udviklingsproces, hvor den enkelte gennem selvkendskab og frigørelse af indre ressourcer vil lære at bruge sig selv med større indsigt, klarhed og styrke.

Deltagerne vil lære de nyeste teknikker indenfor den moderne udviklings- og psykoterapis områder og få effektive redskaber indenfor avancerede kommunikations- og konfliktløsningsmodeller samt coaching- og selvudviklingsteknikker.

Deltagerne får også basal viden indenfor udviklingspsykologi, forandringsprincipper, forsvarsmekanismer og udviklingsprocesser, og vil under hele forløbet blive trænet i kontakt - samtale - terapeutiske færdigheder. Emner som essentilstande og spiritualitet, sammenhænge mellem krop og psyke, etik og helhed, værdier og mål er en integreret del af undervisningen.

Uddannelsens overordnede mål er at uddanne velkvalificerede psykoterapeuter, der med modenhed og alsidige kvalifikationer, kan praktisere psykoterapi og coaching på et etisk forsvarligt grundlag.

Optagelse

For at blive optaget på uddannelsen skal du have erfaring med personlig udvikling og terapi, samt være fyldt 25 år ved uddannelsens start. Du må være selvstændig og moden, og indstillet på at arbejde personligt og dybt med dig selv.

Du skal have gennemført kurserne "Indre frigørelse", trin 1 - 3 inden du starter, men kan eventuelt vente med at tage enten trin 2 eller trin 3 i løbet af første år på grunduddannelsen.

Forud for optagelse på uddannelsen skal du have en samtale med Kasha om uddannelsen og om din baggrund er dækkende for at kunne deltage i efteruddannelsen.

Undervisere på uddannelserne

Kasha Hansen

Kasha er uddannelsesleder, SE-terapeut og NLP-træner og grundlægger af Oasen. Hun er uddannet massagelærer, NLP-master og terapeut og foruden en lang række andre kurser og uddannelser, følger hun på femte år en fortløbende træning hos A.H. Allmass, Ridhwanskolen i Tyskland og Holland.
Udover at være uddannelsesansvarlig er Kasha underviser på EPC-uddannelsen og vil samle op, sammenflette de forskellige moduler og supervise kursisterne. Kasha står for det fortløbende kursus "Essensarbejde", hvor den enkelte udforsker sig selv og sine beskyttelsesmekanismer gennem refleksiv selvfordybelse.


Ma Satyam Svarup og Sw. Anand Prematha

Ma Satyam Svarup (Italien) har studeret filosofi (B.A.) og astrologi i Rom. Uddannet som psykoterapeut hos R.D. Laing, London, hvor hun var leder af et af hans centre. Leder pt. grupper omkring problematikker fra opvæksten og seksuelle prægninger, overalt i Europa. Hun er ligeledes uddannet i flere forskellige sufiteknikker.

Sw. Anand Prematha (Holland) er uddannet i primalterapi, tantra og åndedræts-terapi, og som Osho terapeut siden 1985 har han sammen med Svarup ledet de længerevarende træninger i Poona. Uddannet som spirituel terapeut på RIMU instituttet i USA. Svarup og Premartha har arbejdet sammen i 26 år.

Ud fra deres samlede erfaring har de skabt mange forskellige grupper, træninger og kurser. Fokus i deres arbejde ligger på Childhood and sexual deconditioning. De er begge uddannede lærere i Essence Work (Faisal, The Diamond Work).

De udviklede sammen Childhood Deconditioning Training, en dybdegående individuel rejse over 10 sessioner, fra skolealderen til undfangelsen. Træning i denne metode tilbydes på centrale europæiske Osho Centre.

Deres bog "Twice Born" (Koregaon, www.koregaon.net) er udgivet på engelsk og oversat til italiensk og tysk.

 

Niels Thorning Christensen

Niels er psykoterapeut (medlem af Psykoterapeut Foreningen). Tidligere ingeniør med 15 års projekt og ledelseserfaringer fra erhvervslivet. Uddannet psykoterapeut fra JGI i 1991 og massagelærer fra Nordlys Centret i 1992. Har siden 1998 deltaget løbende i seminarer på Ridhwanskolen i Holland og Tyskland.

Niels Thorning Christensen er partner i Psykologhuset Vesterport med terapeutisk praksis i individuel, gruppe og parterapi. Han afholder kurser og træningsgrupper i personlig udvikling, parforhold, kriser og spiritualitet. Desuden laver han personaletræning i kommunikation, coaching og teambuilding m.v. for virksomheder og institutioner.

 


Liv Dhanyo Thommesen

Dhanyo er uddannet psykoterapeut og har suppleret sin uddannelse med videreuddannelse indenfor Voice Dialogue, BodyHarmony, Bodynamic, Processwork, samt flere andre specialiseringskurser. Hun har beskæftiget sig med personlig og spirituel udvikling i mere end 20 år og er forfatter til bogen "Kroppens intelligens, håndbog i personlig udvikling", der udkom på forlaget L & R Fakta i 1999. Hun har egen praksis og underviser i psykoterapi og personlig udvikling.

 

Datoer og tilmelding
Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design