Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Den levende krop


"Ligesom en blomst skal have vand og lys, blomstrer vi også ved nærvær og bevidst opmærksomhed. Omsorgsfuld berøring og opmærksomhed er livgivende og nærende for krop og sjæl og giver os livsglæden og overskuddet tilbage."

 

Healing i hverdagen

Healingsmassage og Essential Touch® metoden

Healingsmassage med Essential Touch® metoden er en meget blid, dybtgående og omsorgsfuld massageform, som støtter modtageren i at få et pusterum fra sindets konstante tankestrøm og til at synke ind i et rum af stilhed og væren, hvorfra det er muligt at lære sig selv at kende fra et mere ressourcefyldt, dybt og sandt sted.

At blive berørt på en nænsom og nærværende måde gennem healingsmassage giver både et fysisk og psykisk overskud som resulterer i, at vi lettere kan hvile i os selv og håndtere de udfordringer og stress situationer som vores moderne livsstil medfører.

Som det nok allervigtigste bliver vi mere nærværende og derved bedre i stand til at tage vare på os selv og vores mere grundlæggende behov for nærvær, fordybelse og forøget livskvalitet.

At finde ind til vores sunde selvfølelse og vores inderste værdier og hvordan vi kan integrere dem i vores liv, er et vigtigt element af Essential Touch® massagen (healingsmassage), hvor vi kombinerer såvel de psykiske som spirituelle aspekter med den fysiske massage. Vi ser altid mennesket i et holistisk perspektiv, og det er vores erfaring at kun herigennem kan meningsfuldhed og egentlig livskvalitet blive en realitet.

Klarhed og retning

Vi kombinerer healingsmassage og Essential Touch metoden med samtale og Coaching for at skabe klarhed og retning. Emnerne her kan være mangfoldige, men de tager altid udgangspunkt i modtagerens aktuelle livssituation og ønsker. Det kan f.eks. være ønsket om at afdække og forløse uhensigtsmæssige handle- og adfærdsmønstre, ønsket om at blive mere fri, få større selvværd, at opsætte konstruktive mål, løse konflikter, håndtere stress eller få mere overskud og kontakt med sine ressourcer og muligheder.

Når vores gamle overbevisninger og selvbilleder falder bort og vi kommer mere til stede i nuet, får vi en dybere og mere sand oplevelse af hvem vi er. Vi berøres af vores sjæl, af vores naturlige og oprindelige jeg. En værenstilstand, et nærvær som er fyldt med iboende ressourcer og kvaliteter, og som gør os i stand til at møde os selv og andre fra et langt dybere og mere autentisk sted.

Udover at være et dejligt redskab for afspænding, stresshåndtering og velvære, er healingsmassage således også et smukt og værdifuldt redskab for healing og selvudvikling.

 

Stilhed og væren

Healingsmassage og Essential Touch® metoden virker dybt afspændende og ressourcegivende og er samtidig en invitation til at finde hvile i os selv, til at stoppe op og genetablere kontakten med vores grundlæggende følelse af indre ro og balance, med vores dybeste og inderste sandhed.

For at kunne leve ud fra vores egen dybde og med et åbent hjerte, er vi nødt til at afdække og bevidstgøre de begrænsende strategier og mønstre, som har overtaget styringen og holder os i en mere eller mindre konstant følelse af indre stress og mangel på nærvær. Præstationsangst, bekymringer og følelsen af ikke at slå til er nogle af de tilstande, som fjerner os mere og mere fra vores naturlige væren. Ved at blive opmærksom på de ubevidste kropsspændinger og stress reaktioner, mønstre og strategier kan healingsmassage og Essential Touch® metoden virke dybt forvandlende og livgivende.

Krop, frigørelse og ressourcer

Healingsmassage og Essential Touch® metoden er en kombination af massage, healing og samtale. Den er bygget op omkring vores energisystem og tager hensyn til både de følelsesmæssige, mentale og spirituelle aspekter af mennesket. Det er en helende massageform, som øger kontakten med både krop og følelser og som løsner op for såvel livsenergi som for gamle spændinger og stresstilstande. Disse kan skyldes vores moderne og fortravlede livsstil, eller være oplevelser og indtryk, som har været for smertefulde i sin tid og som vi derfor har undertrykt. Eller tillærte handle - og adfærdsmønstre som ikke længere er til gavn for os selv eller andre, men som tværtimod afstedkommer en masse mindreværd og skyldfølelse. Det kan også være vi holder en sprudlende kreativitet og livsglæde tilbage af angst for afvisning eller manglende tro på os selv.

Ofte er det en dybt berørende proces at give slip på de gamle roller og mønstre, men også meget livgivende at finde modet til at være oprigtig og til at leve ud fra sin egen kerne. For at støtte og integrere det nye til gavn for både en selv, familie, venner og kollegaer, kombinerer vi healingsmassage med samtale og Coaching.

Forståelse og overblik

At have en nærværende lytter, som er god til at spørge ind til ens aktuelle livssituation, giver stor selvforståelse og kan være healende i sig selv. At føle os set, hørt og accepteret samtidig med at vi får større klarhed og overblik, støtter os i at tage de næste skridt i vores liv. Under samtalen får modtageren mulighed for at få sat fokus på de dele af tilværelsen, som er parat til forandring og til at blive helet.

Med Coaching arbejdes der både afklarende og fremadrettet, så modtageren opdager og udvikler sit fulde potentiale i form af ressourcer og nye handlemuligheder.

 

 

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design