Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Tid til forandring

"For at få kontakt med sjælen, vore fulde potentiale må vi vende opmærksomheden indefter. Oplevelsen af fuldkommenhed kommer indefra og ligesom lyset skinner gennem et prisme, må lyskilden i vort indre stråle gennem alle aspekter af os."

Se datoer her, hvor du også direkte kan tilmelde dig

Essential Touch® Massage
Terapeut Uddannelsen på Oasen (RAB godkendt)

Der er højst 16 deltagere på uddannelsen i healingsmassage, så derfor vil du på Oasen opleve en rummelighed og et nærvær der virkelig giver dig plads.

I en tid hvor alting går stærkt og der sjældent er tid til fordybelse og nærvær, er uddannelsen som Massage Terapeut både givende og meningsfuld.

At tage vare på os selv og vores mere grundlæggende behov for nærvær og fordybelse, er en livgivende kilde til overskud og forøget livskvalitet. Netop derfor er healingsmassage og Essential Touch® mere og mere efterspurgt i både privatklinikker, virksomheder og institutioner.

Healingsmassage og Essential Touch® metoden er et både smukt og effektivt redskab til at kunne hvile mere i os selv og derved gøre os bedre i stand til at håndtere stressituationer og forebygge udbrændthed. Som det nok allervigtigste bliver vi mere nærværende, både i det vi foretager os og i vores relationer.

Også det at finde ind til vores sunde selvfølelse og vores inderste værdier, og hvordan vi kan integrere dem i vores liv, er et vigtigt element af Essential Touch® massageuddannelsen, hvor vi kombinerer såvel de psykiske som spirituelle aspekter med den fysiske massage.

 

Massage Terapeut Uddannelsen

På Oasens 2-årige Massage Terapeut Uddannelse udvikler du din personlige kompetence og får en solid baggrund for at kunne arbejde med healingsmassage, selvudvikling og Coaching på et professionelt niveau. Uddannelsen er samtidig en unik og enestående mulighed for at gå i dybden med din egen udvikling og kan derfor også med stort udbytte tages helt for din egen skyld.

Uddannelsen foregår i trygge rammer og i et roligt tempo. Den er modulopbygget og udgør et samlet hele og er tilrettelagt således, at du sagtens kan have et fuldtidsjob, samtidig med at du går på uddannelsen, fordi modulerne altid inkludere en weekend, så du bruger færrest mulige fridage.

På Massage Terapeut Uddannelsen vil du lære at gå i dybden med de enkelte kropsområder gennem avancerede massage- og berøringsteknikker, lære om de tilsvarende krop-sind sammenhænge, samt specifikke samtale- og coaching teknikker (Kasha er certificeret NLP-Træner), som åbner ind til det psykiske felt. På denne måde får du et dybt indblik i forbindelsen mellem de kropslige og psykiske aspekter, som er medvirkende til at skabe ubalancer og spændinger i krop og sind, samt de ressourcer og potentialer der ligeledes findes i hvert område. Gennem at arbejde med et bestemt kropsområde eller tema vil du opleve, hvor værdifuldt et redskab healingsmassage er til både at kunne slippe spændinger og stress, og for selvudvikling og vækst.

Din personlige udvikling

Teoretisk og praktisk viden er langt fra nok i arbejdet med andre mennesker. Derfor handler Essential Touch® metoden netop om at gå i dybden med din egen udviklingsproces og finde ind til dine ressourcer og potentialer.
Du lærer samtidig at genkende og bearbejde uhensigtsmæssige følelser og mønstre, således at du styrker din selvfølelse og kan hvile mere i dig selv. Som færdig terapeut er du derved i stand til at møde dine klienter med såvel klarhed som professionel kompetence og nærvær.

Du får fokus på dine mål i livet, og du lærer at tage beslutninger og manifestere dig i overensstemmelse med dine inderste værdier. At sætte sunde grænser og give udtryk for dine ønsker og behov. At stå ved dig selv som den du dybest set er. Og efterhånden som din proces fordyber sig, får du mulighed for at række ud over personlighedens begrænsninger og finde dit eget rum af indre stilhed og klarhed.

Når gamle overbevisninger og selvbilleder falder bort, og vi kommer mere til stede i nuet, får vi en dybere oplevelse af hvem vi er. Vi berøres af vores sjæl, af vores naturlige og oprindelige jeg. En værenstilstand, et nærvær, som er fyldt med iboende ressourcer og kvaliteter.

De indsigter og den vækst der sker for dig under uddannelsen, er det som skaber såvel forandring som et helt nyt fundament, som gør dig i stand til at møde dig selv og andre fra et langt dybere og mere autentisk sted.

Forvandling og integration

På uddannelsen lægges der under hele forløbet stor vægt på din egen proces, så du gennem bearbejdning og accept af egne livstemaer således bliver bedre i stand til at støtte andre i deres udvikling. Sideløbende udvikler du dine kompetencer som professionel massør, så du efter uddannelsen vi have din helt egen personlige stil som massør og massageterapeut og have et godt fundament til at arbejde med andre mennesker, som ønsker støtte og behandling gennem healingsmassage, afspænding og samtale.

Det er vores erfaring, at der er størst mulighed for virkelig at skabe en positiv og vedvarende forandring, når man arbejder med sig selv i et længerevarende forløb, så den udviklingsproces man gennemgår også får tid til at integrere sig i såvel personligheden som i hverdagslivet.

Kropsområder og temaer

  • Benene: Jordforbindelse og realitetssans - Værdier og retning i livet
  • Ryg og nakke: Historie og udvikling - Styrke og kraft
  • Arme og bryst: Kreativitet og sensitivitet - Udtryk og relationer
  • Ansigt og mave: Centrering og tro - Helhed og Essens
  • Tilrettelæggelse og målsætning
  • Joint-Release og sidemassage
  • De psykiske strømme
  • At skabe tillidsfuld kontakt

Klik her for at se nærmere beskrivelse af kropsområder og temaer


Undervisningen er både teoretisk og praktisk og indeholder udover healings- og massageteknikker, bevægelseslære og anatomi, emner som samtaleteknik, NLP – og Coaching, almen psykologi, udviklingspsykologi og forsvarsmekanismer, klientbehandling, journalføring og klinikdrift, selvudvikling og meditation, essensarbejde, samt præsentation af andre alternative behandlingsformer.

Egenterapi og supervision indgår som en integreret del af uddannelsen, og på hvert modul undervises der i de overordnede principper og etik for healingsmassage og det at arbejde med andre mennesker.
Vi har udarbejdet et omfattende og samtidig overskueligt undervisningsmateriale, som du får udleveret i løbet af uddannelsen.


Samtale og Coaching

Kasha er certificeret NLP-Træner, hvorfor du kan være sikker på at også denne del af uddannelsen hviler på et solidt fagligt fundament.

Samtalen bruges til at give klienten en dybere og mere hensigtsmæssig selvopfattelse og selvforståelse, samt til at afdække de problematikker og begrænsende handlings- og tankemønstre, som ofte resulterer i en fejlagtig opfattelse af os selv og vores muligheder .

Ved at lytte og stille de afgørende spørgsmål støtter vi klienten i at se årsags-sammenhænge i de livstemaer og problematikker der arbejdes med og åbner således for større forståelse og selvaccept. Samtalen bruges på denne måde også som et terapeutisk værktøj.

Coaching handler om at udvikle sine kompetencer og muligheder. Gennem en række grundlæggende samtale- og coachingteknikker, øger du din evne til at kommunikere og skabe god og tillidsfuld kontakt med andre.

Coaching er løsningsorienteret og handler om at give mennesker mulighed for at finde klarhed og retning i livet. At finde mening med tilværelsen, få større selvtillid og kontakt til de ressourcer og kvaliteter, som kan overvinde begrænsende holdninger og overbevisninger.

Coaching kan også være medvirkende til at reducere stress, til konfliktløsning, til at forbedre vores parforhold og relationer, klargøre og opnå vores mål, samt øge vores sundhed og livskvalitet.

Gruppen

Uddannelsen er en fortløbende proces og du følges derfor med den samme gruppe mennesker i et længerevarende forløb. Det giver en enestående mulighed for at åbne op for dig selv og andre på et dybt og nærende plan, for at udvikle dine ressourcer og kompetencer personligt som professionelt, at spejle og støtte hinandens proces, få oprigtig feedback, og afprøve nye sider af dig selv i et trygt og inspirerende forum.

Som færdiguddannet

Som færdiguddannet massage terapeut kan du således give en god afspændende healingsmassage, og du kan samtidig støtte klienten terapeutisk eller med coaching. Emnerne der her kan arbejdes med er mangfoldige, men de tager altid udgangspunkt i klientens livssituation og ønsker. Det kan f.eks. være ønsket om, at afdække og forløse gamle uhensigtsmæssige handle- og adfærdsmønstre, at finde retning i livet og opsætte konstruktive mål, konfliktløsning og stresshåndtering, at få mere overskud og genetablere kontakten med sine ressourcer og ikke mindst ønsket om at opbygge en bedre og mere stabil selvfølelse.

Diplom

Efter du har fuldført uddannelsen udstedes et diplom som Essential Touch® Massage Terapeut. Andre kurser som du tager på Oasen i løbet af uddannelsesperioden vil også timemæssigt blive tilføjet diplomet.

Som færdiguddannet Essential Touch® Massage Terapeut har du mulighed for at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB) efter Sundhedsstyrelsens regler.
Læs mere om RAB-godkendelsen her...

Fravær

For at diplom kan udstedes ved afslutningen af Massage Terapeut Uddannelsen, skal du tage aktivt del i undervisningen, øvegrupperne, udveksling af massager og andre hjemmeopgaver, samt ikke have forsømt mere end højst 10 % af undervisningen. Såfremt du bliver forhindret af sygdom eller andre tvingende omstændigheder, så du derved forsømmer mere end 10 % af undervisningen, er du velkommen til at være gæst på et tilsvarende hold på næste års uddannelse, uden at du betaler ekstra for det.

Hvor kan uddannelsen bruges

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som massageterapeut, hvor du kan anvende massagen både som et led i personlig udvikling og coaching, som velvære- og afspændingsmassage og som sundhedspleje.

Du kan vælge at arbejde i egen klinik eller i samarbejde med helsecentre, kursteder, læger eller alternative behandlere, og du kan ansættes i virksomheder og på institutioner, hvor massagen bl.a. bruges til personalepleje, stressbehandling og som forebyggelse af sygdomme og arbejdsskader. Du har også mulighed for at undervise på aftenskoler, højskoler m.v., og uddannelsen kan også ses som en værdifuld efteruddannelse indenfor social- og sundhedsområdet, undervisning og terapi.

Karmamassage, valgfrit modul (Internat)

Dette trin 5. kursus anbefaler vi varmt til alle på Massage Terapeut Uddannelsen.

Stilhed og fordybelse er overskriften på dette modul, hvor vi gennem meditation og selvmassage vender opmærksomheden indad. Når du har prøvet at massere dig selv med intens tilstedeværelse, bliver det mere naturligt at gå i dybden med massagen og videregive dens healende virkning til andre. Karmamassagen virker stærkt udrensende fysisk som psykisk, og derfor serveres vegetarisk diæt. Afspænding, gåture og kreative udtryk indgår også i kurset.


Datoer og tilmelding

Se datoer her, hvor du også kan tilmelde dig


Massageterapeut-uddannelsen på Oasen

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design