Samme sprog

Når vi taler samme sprog, bliver kommunikationen klar og entydig, og det skaber tillid og forståelse.

Grundlæggende

NLP Kommunikations- og Coachinguddannelse (GKC)


God kommunikation er en vigtig nøgle til succes og godt samarbejde. Det gælder navnlig på arbejdspladser, som for eksempel indenfor alternativ behandling, undervisning og social- og sundhedssektoren, men alle kan have glæde af at blive bedre til at kommunikere.
Coaching handler om at give mennesker mulighed for at finde deres egne svar. Coaching handler derfor om at lytte til mennesker og stille de afgørende spørgsmål.

Når vi har med mennesker at gøre, er det vigtigt at vi kan møde den anden der, hvor den anden er, så han eller hun føler sig set, hørt og respekteret. God kommunikation handler derfor både om, hvad vi siger og hvordan vi siger det.

NLP anvendes i dag med stor succes inden for pædagogik, undervisning, samarbejde og ledelse. NLP kurserne er på den måde velegnet til faglig udvikling og samtidig et værdifuldt supplement til din personlige udvikling.

På den grundlæggende NLP uddannelse lærer du nogle af kommunikations- og coachingteknikkerne og den er delt op i to moduler på hver 3½ dag svarende til modul 1 og 2 på NLP Praktitioner. Uddannelsen giver dig adgang til at fortsætte på modul 3, 4 og 5 på NLP Practitioner uddannelsen enten på Oasen eller på NLP Huset. Du kan også vælge at tage modul 1 som et selvstændigt kursus.

NLP, modul 1

NLP teknikkerne tager udgangspunkt i, at vi tænker og opfatter verden meget forskelligt, og det har stor betydning for vores måde at kommunikere på. Du får en række redskaber, som kan anvendes effektivt overalt, hvor der er behov for god kommunikation.

På kursets lærer du:

• Hvordan du bliver bedre til at møde andre mennesker og opnå god og tillidsfuld kontakt.
• Hvordan du bliver bedre til at opfange nonverbale signaler.
• Hvordan du kan forbedre din kommunikation gennem fleksibelt sprogbrug.
• Hvordan du bliver bedre til at løse konflikter, både på arbejdspladsen og i privatlivet.

På begge moduler tilrettelægges undervisningen, så den giver det størst mulige udbytte og foregår i en let stemning med fuld respekt for den enkelte deltager. Gennem oplæg, demonstrationer og praktiske gruppeøvelser træner vi de nye færdigheder, så de integreres på et dybere niveau.

 

NLP, modul 2


På disse kurser lærer du:
• Hvordan du kan støtte dig selv og andre gennem at skabe mål og fokusering i dit liv.
• Hvordan du får adgang til nye ressourcer.
• Hvordan du bliver bedre til at stille uddybende spørgsmål, som hjælper andre til selv at finde løsninger på deres problemer.
• Hvordan du kan løse indre konflikter.

Der udstedes kursusbevis efter du har gennemført de to moduler.

NLP 1 & NLP 2 indgår som en integreret del af massageteraput uddannelsen. I den udstrækning der er ledige pladser vil der så være mulighed for at deltage for eksterne kursister på disse kurser (der indgår ikke massage på de to kurser). 

Datoer og tilmelding

Se datoer og tilmeld dig her.

NLP- og Coachinguddannelse på Oasen

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design