Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Essential Touch®

Kasha Hansen - Underviser og leder af Oasen, Vækstcentret for Personlig Udvikling.

Jeg har mere end 25 års erfaring med healingsmassage og terapi, og i 1987 grundlagde jeg Oasen som i dag er centralt og smukt beliggende på Frederiksberg.

Jeg er født i 1957, og har i mere end 25 år afholdt uddannelser i Healingsmassage og terapi, NLP og efteruddannelser i Essentiel psykoterapi og Coaching samt kurser og træning i personlig udvikling. Både i egen praksis på Oasen, men også som Coach og gæstelærer bl.a. på NLP Huset og ITA -  konsulentvirksomhed indenfor strategiske forandringsprocesser,  zoneterapeutskoler og forskellige terapeutiske uddannelser.

Mit fokus har altid været at integrere arbejdet med spiritualitet, essens og den moderne dybdepsykologi. At se på den spirituelle rejse som en søgen hen imod hjertet, mod væren. En rejse hen imod vores fulde potentiale. Til et liv med større bevidsthed, livskvalitet, rummelighed og overskud. En proces, hvor vi gradvist kan slippe identiteten med personlighedens begrænsninger og samtidig tillade essensen, vores iboende natur, at afspejle sig i vores daglige aktiviteter, i vores relationer og i vores selvopfattelse.

Min indre søgen og nysgerrighed fik mig tidligt ind på den spirituelle vej, og siden 1978 er det blevet til en lang række uddannelsesforløb og kurser i personlig og spirituel udvikling:

I 1985 afsluttede jeg min massageterapeut uddannelse på Nordlyscentret, Silkeborg. Denne supplerede jeg med kurser og træningsforløb indenfor healing og energiarbejde. Jeg opdagede, at healing og kropsarbejdet ikke kunne stå alene og deltog derfor i psykoterapeutiske træningsforløb, bl.a. på D.I.G., Krop- og Gestalt instituttet, Holbæk.

Fra 1988, Osho Commune International, Indien, fordybedes min meditative praksis og terapeutiske træning sig yderligere. Træning i Psykisk Massage hos Roberta Delong Miller, USA, og i Childhood Deconditioning, Co-dependency, Chok-traume arbejde og NLP og Coaching. I 1992-93 Rebalancing uddannelsen (Dyb bindevævsmassage efter Ida Rolf).

Fra 1996, NLP Practitioner & Master uddannelsen, Dansk NLP Institut. ID-terapi hos Ole Vadum Dahl, ID-Terapeutisk Institut. NLP Træner og Coach uddannelsen, NLP Huset.

Senest har jeg i 2010 afsluttet den 3-årig uddannelse (Somatic Experincing) inden for stresshåndtering, shock og traume. Uddannelsen er grundlagt af Peter Levine, som studerede hvordan stressfaktorer og angst/ chock sætter sig i kroppen for senere at dukke op som stress og ubalance i form af såvel fysiske som psykiske symptomer.

Jeg deltager på 13. år i en fortløbende træning hos A.H. Almaas, Ridhwanskolen, i Tyskland og Holland. A.H. Almaas har udviklet Diamantmetoden, "Diamond Approach", sammen med Faisal Muqaddam, USA. En metode som integrerer arbejdet med moderne dybdepsykologi, Mindfulness, Meditation og Essens.

Når jeg nu ser tilbage på min egen søgen og på, hvor meget det har givet mig menneskeligt og bevidsthedsmæssigt at følge mit hjerte, forstår jeg bedre, at jeg har valgt at beskæftige mig med at støtte andre til et rigere og mere bevidst liv med større livskvalitet og overskud.

En dybfølt tak til alle som på forskellig vis har ledt mig på vej. Af spirituelle mestre og lærere som
jeg har modtaget megen inspiration og vejledning af, vil jeg nævne Osho, Eckhart Tolle, A.H. Almaas, Faisal Muqaddam, John de Ruiter og  Gangaji. Også en tak til alle de mennesker og undervisere jeg har mødt på min rejse, til alle deltagere på mine uddannelses- og kursusforløb og til alle klienter jeg har haft kontakt med i årenes løb.

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design