Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Mindfulness – i hverdagen

- har en helbredende, stabiliserende og afbalancerende effekt kropsligt, følelsesmæssigt, mentalt og sjæleligt

Mindfulness, som Kasha Hansen underviser i, er baseret på Jon Kabat-Zinns over 30 års erfaring med tusinder af mennesker som har gået igennem 8 ugers kurset.

Jon Kabat-Zinns arbejde med Mindfulness MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) er nu kendt og anerkendt verden over og har fundet vej ind i mange forskellige fagområder som f.eks. lægevidenskab, psykologi, sundhedsvæsen og hospitaler, skoler, virksomheder og i sportsverden.

International forskning og erfaring viser os i dag, at Mindfulness kan reducere stress og øge vores velbefindende fysisk som psykisk, uanset om vi ønsker at klare hverdagens stress og udfordringer, befri os selv for følelser af mindreværd og frygt, eller vi bare ønsker at blive klogere på os selv.

De positive virkninger af Mindfulness er især blevet bekræftet af en lang række videnskabelige undersøgelser udført på MBSR-klinikker, i USA. Resultaterne viser helt klart, at det at optræne vores bevidsthed og opmærksomhed gennem regelmæssig meditation og Mindfulness i hverdagen, giver større overskud, større livskvalitet og fysisk som psykisk balance og indre stabilitet. Mindfulness har ligeledes en dybtgående og positiv virkning på vores holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Mindfulness og de enkle meditationsøvelser du lærer på  8 ugers forløbet, giver dig mulighed for at få kontakt med de ressourcer og helende kræfter, som naturligt findes i os alle – i det nærvær der opstår, når vi lærer at være fuldt tilstede i nuet.

Det handler om at bringe os selv tilbage til nuet – igen og igen, både på arbejdspladsen og privat

Det centrale i Mindfulness handler om at være fuldt til stede i nuet – uden at dømme og vurdere, men være i stand til åbent og nysgerrigt at møde tingene som de er og herfra kunne respondere i stedet for automatisk at reagere ud fra gamle mønstre og vaner.

Mindfulness handler om, at være tilstede og nærværende i det man gør, uanset om man snakker med sit barn eller sin kollega eller man er i gang med et stort projekt eller vigtige arbejdsopgaver.

I hverdagens travlhed glemmer vi ofte at stoppe op et øjeblik og blot nyde dagen, som den er. Men det er en god investering, fordi hver gang vi gør det – giver det os overskud og fornyet energi – åndedrættet bliver af sig selv dybere og nervesystemet falder til ro.

Få indre ro, selvindsigt og overskud i en travl hverdag

En travl hverdag kræver meget af din koncentrationsevne og opmærksomhed. Lange dage fyldt med arbejde, familie, venner og fritidsinteresser, kan resultere i stress med hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnproblemer, følelsesmæssig ubalance og manglende overblik til følge.

Vi lever i en krævende og stressfuld tid, hvor tempoet er højt og med megen forandring og mange skift. Vi er online hele tiden og har lister med uendelige gøremål fra morgen til aften. Og mange oplever, at der ikke er tid til at slappe af og reflektere. En livsform der har stor indflydelse på vores helbred og velbefindende og let reducerer vores livskvalitet.

Heldigvis er koncentrationsevne og opmærksomhed noget du kan træne og udvikle, så du bliver bedre til at være til stede i nuet, træffe de rette beslutninger og bryde de vanemæssige og automatiske tanke- og reaktionsmønstre.


Mindfulness er en internationalt anerkendt og effektiv metode til at træne sin evne til at være nærværende.

At skabe mere tid

At skabe mere tid er ikke muligt, selv om det er et stort ønske for mange, men at optræne evnen til at være til stede i den tid vi faktisk har, giver os oplevelsen af at have mere tid, overskud og livskvalitet.

Når vi lærer at hvile i os selv bliver det nemmere at bevare overblikket, lytte og tro på sig selv, sin intuition og handle ud fra sin egen klarhed, frem for at fortabe os i tanker, følelser og de mange gøremål og derved miste kontakten til os selv.

Mindfulness opøver din evne til at være til stede og nærværende i nuet på en
ikke-dømmende og anerkendende måde. Du øger din evne til at håndtere stress, hvile i dig selv og respondere på måder, der er mere hensigtsmæssige og til gavn for dig selv og andre.

Træning af Mindfulness

Måden vi tænker på har stor indflydelse på vores velbefindende og derfor er det så vigtigt at lære sindet at kende og blive opmærksom på vores tankemønstre, så vi kan begrænse de automatiske reaktioner og i stedet træde i nærvær og respondere mere klart og hensigtsmæssigt i enhver situation.

Når man træner Mindfulness i sin hverdag, lærer man netop at kunne observere sindet, så man selv kan kontrollere og styre hvilke impulser og tanker, man vil følge og det giver selvsagt en langt større oplevelse af indre ro og klarhed, når man ikke lader sig forstyrre af de tusindvis af tanker og impulser, der konstant løber gennem hovedet. Man har sig selv med i det man gør og man har lettere ved at koncentrere sig om f.eks. en arbejdsopgave og kan stå bedre fast - selv i pressede situationer. Man er ikke så nærtagende og nem at vælte følelsesmæssigt og er mere nærværende og til stede i de kontakter og møder, man har i løbet af dagen, både arbejdsmæssigt som privat. Mange oplever også en slags værenstilstand, hvor der er en indre følelse af tid og rum. En slags fordybelse eller stilhed, hvor ens sanser er skærpet og hvor man godt kan have travlt uden at stresse sig selv. Et rum hvor man føler sig afslappet og vågen på en gang.

Livets mange små og store vidundere

Mange af os håber, at de gode og lykkelige øjeblikke, eller det perfekte liv og de gode resultater kommer engang ude i fremtiden, når vi først har gjort eller opnået det og det – eller vi bruger tiden på at gruble over fortiden, over hvad vi skulle eller ikke skulle have gjort. Men livet er her og nu – oplevelserne, sanserne, smilet i barnets øjne, duften af nybagt brød, klarheden og inspirationen.  Når vi kan være nærværende og til stede med det, der er, også når det er svært – vil vi opleve at den indre ro og umiddelbare glæde, vores personlige styrke og tillid kommer helt af sig selv - og at livet er fyldt af små og store vidundere.

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design