Det længe planlagte skift i aktiviteter er nu på plads. Du vil fra nu af kunne holde dig opdateret ved at gå til min nye hjemmeside, hvor du også kan følge med i alle de spændende nyheder:

www.kashahansen.dk

Essens - Udviklingsgruppe

 

Essens, Fordybelse og Indre frigørelse

Udfordringer, forandringsfaser og overgange

Se datoer her, hvor du også direkte kan tilmelde dig.

Med dette intensive forløb, vil vi i fællesskab skabe et rum, hvor du løbende får mulighed for at sætte ord på din egen proces og udvikle nye redskaber til at håndtere tilværelsens mangfoldige udfordringer, forandringsfaser og overgange.

Forløbet henvender sig til dem, som har arbejdet med sig selv i en årrække og som har lyst til at få en dybere forståelse af sig selv. Det er min erfaring, at vi som mennesker vokser af at blive set, hørt og mødt i en tryg og nænsom atmosfære. At få kontakt til såvel ens styrke som ens sårbarhed, er for de fleste mennesker en proces over tid.

Forestillinger og ideer

Vi har mange forestillinger og ideer om os selv, om hvem vi er og dette forhindrer os i at opleve og erkende vores essens, vores sande natur.

At integrere arbejdet med essens, sætter en indre frigørelses proces i gang og gør arbejdet med selvudvikling dybere og mere meningsfuldt.

Udviklingsgruppen skal betragtes som et fristed, en oase hvor du kan komme, som du er, hvor du ikke skal leve op til nogen eller noget og hvor der bliver rig lejlighed til at fremme og nære essens kvaliteterne, dele erfaringer og danne netværk.

Temaerne

Temaerne på udviklingsgruppen vil være forskellige fra gang til gang og alligevel er der en fællesnævner som går igennem alle moduler. Nemlig at få genetableret kontakten til vores væren, til vores essens, vores sande natur. Til en indre følelse af værdi, kærlighed og fylde.

 

At føle os værdifulde

At føle os værdifulde, ikke som noget vi skal opnå, men som en naturlighed i sig selv, blot fordi værdifuldhed er en af kvaliteterne i vores grundlæggende natur. En følelse af, at vi er værdifulde i os selv, uden at det skyldes nogen form for indre som ydre resultater.

Ved at forstå essensens mange kvaliteter og få indsigt i, hvordan vi har tabt den fulde kontakt til disse og i stedet har bygget vores personlighed op omkring tabet og adskillelsen fra essensen, kan vores sande natur og alle dens kvaliteter igen få mulighed for at frigøres og integreres.

Mangelfuldhed

Følelsen af at mangle noget, af ikke at være nok i os selv, vil, som vi arbejder ind i personlighedsstrukturen, slippe, og vi kan igen smelte ind i væren, ind i dybden af os selv. Igennem dette slip, vil der ikke længere være et behov for konstant at skulle fylde os selv ud. Det højt opspændte nervesystem, udbrændtheden, impulsen til hele tiden at gøre eller skulle noget, vil blive erstattet med grundlæggende tillid og indre ro.

Kraftfuldhed og kærlig intelligens

Som vi arbejder med os selv, blødes vores personlighed gradvis op. Vi bliver mere afspændte, tillidsfulde og nærværende. Vi får kontakt med noget sandere og større bagved vores sædvanlige selvbillede. Noget vi altid har længes efter, bevidst som ubevidst. Noget vi aldrig kan finde udenfor os selv, men kun ved at vende opmærksomheden indad, får vi adgang til den uendelige skønhed, kraftfuldhed og kærlige intelligens, der findes i os alle, lige her og nu.

 

 

Udviklingsgruppens temaer

Fredfyldthed

Når der ikke var nogen tilstede for os som børn, blev vi ofte bange for at slappe af og give efter og det føltes som et sort hul af tomhed. For at beskytte os selv mod denne negative oplevelse af tomhed, opbyggede vi mange lag af forsvar og strategier for at holde den på afstand. Det var det bedste, vi dengang kunne gøre for at bevare os selv, men nu, når vi som voksne ønsker at vende os mod afspænding og meditation, skaber disse forestillinger og strategier desværre megen angst og stress i nervesystemet.

Derfor har vi brug for et tillidsfuldt rum, hvor vi kan lade processen udfolde sig uden at gå tilbage til de gamle forsvar og strukturer, som vi kender så godt. Ved at møde og tillade det ukendte, får vi adgang til den essens, som giver os mulighed for at genetablere kontakten til indre stilhed, medfølelse og en dyb fredfyldthed, hvor vi kan lytte til og blive vejledt af vores højere bevidsthed.

 

Tillid

Også vores tillid til det spirituelle, til noget der er større end os selv, til at noget holder og støtter os, afhænger af vores erfaringer under opvæksten, i forhold til om vi kunne give efter og føle os trygge eller om vores tillid på forskellige måder blev brudt.

Uden denne tillid og indre følelse af værdi, kan vi ikke være os selv. Vi trækker os sammen og skaber forskellige strategier og roller for at føle os trygge og beskyttet. Vi bliver f.eks. den dygtige, den usynlige eller den stærke, som kan klare alting selv. Problemet er at vi ofte tror disse roller og mønstre er os og således ikke længere har nogen kontakt med det oprindelige, med vores sande natur. Og dette er for mange den egentlige smerte og hjertets dybeste længsel, igen at forbinde os med væren, med os selv, med vores aller inderste.

Viljesaspektet

Når vi ikke har adgang til vores naturlige vilje og indre klarhed, vil vi leve ud fra en falsk vilje og således ofte være i en tilstand af hårdhed og anstrengelse, eller det modsatte af angst og bekymring. En følelse af ikke at have det der skal til og derfor ikke turde gå efter det, vi brænder for. Modsat følelsen at selvtillid og kunne blive stående på den vej, vi har valgt.

For at undgå dette hul af mindreværd, fortabthed og ikke viden, søger vi på alle mulige måder at dække over det, men det kræver både anstrengelse og energi at opretholde dette ‿falske‿ jeg og mange af os mærker da også effekten af det i form af træthed og formindsket livskvalitet.

At udvikle sig tager tid og for at bevare vores nysgerrighed, åbenhed og modet til at fortsætte, har vi brug for det essentielle viljesaspekt, som giver os adgang til vedholdenhed, beslutsomhed og modet til at overgive os til hjertets intension og kærlighed til processen. Det er disse kvaliteter, som her naturligt støtter os i vores videre søgen mod hjertet, mod væren, mod at leve det liv, vi inderst inde ønsker.

Datoer og tilmelding

Se datoer her, hvor du også direkte kan tilmelde dig.

Copyright 2007: Oasen · Webdesign: Tao Design